Rak gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn. Niestety obserwujemy ciągle rosnącą dynamikę zachorowalności na ten nowotwór w naszym kraju i na świecie.

Z pozoru mogłoby się wydawać, iż nie jest to złożona jednostka chorobowa. Jednakże zgodnie z rekomendacjami NCCN wyróżniamy 5 grup ryzyka, wśród których postępowanie terapeutyczne różni się i przedstawia alternatywę w postaci leczenia zachowawczego (kilku różnych metod i technik radioterapii i/lub ich połączenia) +/- leczenia systemowego oraz zabiegu operacyjnego.

Jedną z metod radioterapii zaliczaną do radioterapii z pól zewnętrznych (EBRT) jest radioterapia stereotaktyczna/ radiochirurgia.
Metoda ta polega na zastosowaniu kilku (1-5) zabiegów radioterapii podczas, których, dzięki bardzo wysokiej precyzji podawane są bardzo wysokie dawki promieniowania. Jest to tzw. ultrahypofrakcjonacja. W tym wypadku cały proces leczenia pacjenta zamyka się w okresie od 5 do 10 dni.

Metoda ta obecnie wg rekomendacji NCCN v.4.2023 może być stosowana alternatywnie do np. radioterapii interwencyjnej/ brachyterapii, czy innych łagodniej frakcjonowanych schematów radioterapii oraz zabiegu operacyjnego we wszystkich grupach ryzyka, jak również u Pacjentów z chorobą oligometastatyczną z tzw. grupy low volume, gdzie rozpoznano ograniczoną liczbę przerzutów.

Jakiś czas temu otrzymałem zaproszenie do międzynarodowej grupy zajmującej się radiochirurgią/ radioterapią stereotaktyczną chorych na raka gruczołu krokowego działającą w ramach ISRS (International Stereotactic Radiosurgery Society) Prostate Working Group.
Mieliśmy okazję zaprezentować częściowe wyniki Naszej analizy pt.: „International Study on Radiosurgery of Prostate Cancer: Interim Report of the ISRS Working Group on Prostate Radiosurgery. Treatment of intermediate unfavorable, high- and very-high risk prostate cancer with radiosurgery. Maris Mezeckis, Aleksandra Napieralska, Marcin Miszczyk, Ferenc Lakosi, Mateusz Bilski, Grzegorz Woźniak, Vladislav Buryk, Sofija Strutinska, Sandra Ledin, Sofia Strutinska” dotyczącej zastosowania radioterapii stereotaktycznej u chorych na raka gruczołu krokowego w Stambule podczas międzynarodowego kursu ISRS dotyczącego radioterapii stereotaktycznej.
To wielka przyjemność, niesamowite doświadczenie i ogromna motywacja pracować w tak dostojnym gronie ekspertów.