Notowory złośliwe mózgu

Złośliwe nowotwory mózgu – pierwotne (najczęściej glejaki) i wtórne (w postaci przerzutów) dotykają często ludzi młodych, aktywnych zawodowo w związku z czym stanowią poważny problem natury społecznej.
Rokowanie w wielu przypadkach jest niestety niepomyślne przez co stanowią one dramat dla chorych i ich najbliższych. Niemniej jednak również w tej grupie nowotworów nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, terapii oraz analizujemy nowe możliwości od lat znanych, sprawdzonych i skutecznych metod m.in. radioterapii. Niesamowity rozwój technologiczny, jaki dokonał się w ostatniej dekadzie w dziedzinie radioterapii onkologicznej/ radioonkologii pozwala nam aktualnie poprawić rokowanie chorych w scenariuszach klinicznych, w których w przeszłości byliśmy całkowicie bezsilni. Gdy rozpoczynałem specjalizację czułem niesamowitą złość i frustrację z tego powodu. Wymienione podgrupy Pacjentów to chorzy z licznymi przerzutami do mózgu oraz z wznowami nowotworów, u których w przeszłości już stosowaliśmy operację i radioterapię.
Miałem przyjemność być w komitecie organizacyjnym międzynarodowego kongresu: 2nd International Conference on Neurology and Brain Disorders, który odbył się niedawno w Londynie.
Podczas posiedzeń miałem przyjemność przedstawić tematykę dotyczącą dwóch wcześniej wymienionych grup chorych i roli radioterapii w ich leczeniu.
Wygłosiłem dwa wykłady w tym jeden wiodący pt: „Reirradiation in the treatment of glioblastoma” oraz „Stereotactic radiotherapy (SRS) in the treatment of 5 or more brain metastases”.
Pracę przygotowałem z moimi wspaniałymi studentami z Koła Radioterapii, którego jestem opiekunem i które założyliśmy wspólnie na początku 2023 r.
Londyn jest piękny i ma niesamowitą energię, którą zabrałem ze sobą i wykorzystam do codziennej pracy klinicznej z moim Pacjentami. Na pewno tam wrócę, gdy zacznie mi jej brakować.