Kurs EANO

Szanowni Państwo,

terapia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, pomimo stopniowego postępu, który obserwujemy w ostatnim dziesięcioleciu, stanowi nadal wyzwanie dla lekarzy specjalistów pracujących w wielodyscyplinarnych zespołach zajmujących się ich terapią. Prowadzone aktualnie badania kliniczne dające nadzieję na dalsze przesuwanie granicy naszych możliwości terapeutycznych dotyczą budowy i charakterystyki molekularnej tych nowotworów, nowych terapii celowanych, immunologicznych i ich synchronizacji z radioterapią.

Miałem przyjemność wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi leczenia Pacjentów z nowotworami centralnego układu nerwowego podczas międzynarodowego kursu organizowanego przez Europejskie Towarzystwo Neuro-onkologiczne: EANO Seminars 2024: Foundations in Neuro-Oncology w Warszawie.

Serdeczne podziękowania dla organizatorów za profesjonalizm i wiele wspaniałych wskazówek. Nowe kierunki badań klinicznych napawają optymizmem.