COZL – Zakład Brachyterapii

Poniedziałek-Piątek

7:30-15:00

ul. Jaczewskiego 7

81 45 41 570

Misją Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jest: profesjonalne świadczenie pełnoprofilowych usług medycznych na rzecz Pacjenta Onkologicznego.

Pracownicy:

Kierownik:

dr. n. med. Paweł Cisek – spec. radioterapii onkologicznej

Zastępca Kierownika:

lek. med. Mateusz Bilski – spec. radioterapii onkologicznej

Lekarze:

dr n. med. Małgorzata Jankiewicz – spec. radioterapii onkologicznej
lek. med. Beata Traczyk-Krupa

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Lucyna Kotasz – spec. piel. onkologicznego, spec. piel. operacyjnego

Zadania realizowane:

W Zakładzie Brachyterapii prowadzona jest działalność dydaktyczno – naukowa w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Brachyterapia jest to metoda radiote­rapii (leczenie „z bliska”), polegająca na precyzyjnym umieszczeniu źródła promieniotwórczego np. irydu w zmianie nowotworowej lub w jej pobliżu (dojamowo, śródtkankowo). Pierwiastek niszczy no­wotwór, oszczędzając zdrowe tkanki wokół.

Brachyterapię stosuje się w przypadku no­wotworów narządu rodnego, raka piersi, prosta­ty, przełyku, jelita grubego, płuca oraz raka skóry. Może być ona stosowana jako samodzielna meto­da leczenia lub w skojarzeniu z chirurgią, teleradio­terapią i chemioterapią. Brachyterapię stosujemy jako metodę leczenia radykalnego lub paliatywne­go w zależności do stadium zaawansowania cho­roby nowotworowej. Jest to metoda radioterapii która ma za zadanie skrócenie całkowitego cza­su leczenia, podwyższenie dawki promieniowania oraz poprawę komfortu leczenia dla chorego.

Zakład Brachyterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej dysponuje dwiema pracowniami. W Pracowni numer 1 znajduje się aparat HDR Firmy Varian, 24 rzędowy Tomograf Komputerowy z opcją obrazowania ciągłego w czasie rzeczywistym (fluoroskopia, CT), bronchoskop z cyfrowym torem wizyjnym oraz trójwymiarowy system planowania leczenia. W Pracowni numer 2 znajduje się aparat HDR marki Bebik. Obie pracownie dysponują stanowiskiem do przeprowadzania zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

W Zakładzie Brachyterapii COZL, jako jedynym w Polsce, przeprowadzana jest brachyterapia zmian pierwotnych i przerzutowych w wątrobie.

Pacjenci leczeni w tutejszym Zakładzie są hospitalizowani w Oddziale Ginekologii Onkologicznej z Pododziałem Brachyterapii lub Oddziałach Radioterapii COZL.

Lokalizacja:

Budynek 5 i 6, parter.

Numery telefonów:

Pracownia Brachyterapii  nr 2 81 454 1374 5/parter
Kierownik 81 454 1371 5/parter
Sekretariat 81 454 1371 5/parter
Pokój lekarzy 81 454 1371 5/parter
Sterownia HDR 81 454 1372 6/parter
Sala operacyjna HDR 81 454 1373 6/parter
Pracownia Brachyterapii  nr 1 / Pielęgniarka koordynująca 81 454 1375 6/parter

Źródło: Zakład Brachyterapii COZL

Zapraszam na www.Onko-Centrum.pl

COZL uzyskał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Medal PrezydentaPaweł Iberszer, urolog, Lublin, Onko Centrum, Onko-Centrum, medal, COZL