COZL / Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Zakończenie pracy w styczniu 2019r. Zapraszam do Onko-Centrum

 

Poniedziałek-Piątek

7:30-15:00

ul. Jaczewskiego 7

81 45 41 570

Misją Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jest: profesjonalne świadczenie pełnoprofilowych usług medycznych na rzecz Pacjenta Onkologicznego.

Pracownicy:

Kierownik:

dr n. med. Krzysztof Paprota

Zastępca Kierownika:

lek. med. Joanna Juszczyńska

Lekarze:

dr n. med. Danuta Boguszewska
dr n. med. Małgorzata Jankiewicz
dr n. med. Dariusz Surdyka
lek. med. Mateusz Bilski
lek. med. Kazimiera Boguszewska
lek. med. Agnieszka Budny
lek. med. Dorota Charkot
lek. med. Magdalena Czubacka-Trafisz
lek. med. Joanna Grabik-Jaworska
lek. med. Piotr Kozłowski
lek. med. Katarzyna Król
lek. med. Ewa Łyjak
lek. med. Adam Makuch
lek. med. Marlena Mital
lek. med. Zofia Udeh

Zadania realizowane:

Zakład Radioterapii prowadzi radioterapię pacjentów hospitalizowanych oraz kierowanych przez poradnie do leczenia ambulatoryjnego. W skład Zakładu Radioterapii wchodzi Pracownia Teleradioterapii, która zajmuje się:

  • prowadzeniem procesu leczenia energią promienistą w ścisłej współpracy z Zakładem Fizyki Medycznej z wykorzystaniem jego zaplecza technicznego,
  • wykonywaniem pracy ze źródłami promieniowania (obsługa aparatury do radioterapii) przez pracowników, mających odpowiednie przeszkolenie (certyfikat),
  • wykonywaniem pracy ze źródłami promieniowania ściśle według technologicznych instrukcji pracy.

Leczenie energią promienistą odbywa się w oparciu o indywidualną kartę naświetlań. Sposób prowadzenia radioterapii dla pacjentów szpitalnych określa i nadzoruje lekarz kierujący oddziałem. Sposób prowadzenia radioterapii dla pacjentów ambulatoryjnych określa i nadzoruje lekarz specjalista z Zakładu Radioterapii.

Lokalizacja:

Zakład Radiotrarpii, Budynek B

Źródło: https://cozl.eu/pacjent/zaklady/zaklad-radioterapii

Zapraszam na www.Onko-Centrum.pl

COZL uzyskał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Medal Prezydenta

Paweł Iberszer, urolog, Lublin, Onko Centrum, Onko-Centrum, medal, COZL