Brachyterapia/ Radioterapia interwencyjna

Brachyterapia Lublin

Brachyterapia jest formą radioterapii, w której to źródło promieniowania wprowadza się do guza lub leczonego narządu (najczęściej w sposób zabiegowy). Aktualnie w Polsce dominuje wykorzystanie tzw. brachyterapii HDR (High Dose Rate). Źródło promieniowania oddziałuje na leczoną okolicę czasowo przez kilka do kilkudziesięciu minut i składa się z pojedynczego bądź większej ilości zabiegów. Zastosowanie brachyterapii poprzez bezpośrednią aplikację źródeł umożliwia precyzyjne napromienianie okolicy z jednoczesną maksymalną ochroną tkanek i narządów towarzyszących. Metoda ta wykorzystywana jest samodzielnie lub jako leczenie skojarzone z radioterapią z pól zewnętrznych lub w niektórych sytuacjach po lub przed zabiegiem operacyjnym. Brachyterapię wykorzystuje się do leczenia:

1. Nowotworów układu moczowo-płciowego mężczyzn:

a. Raka gruczołu krokowego jako metoda alternatywna dla zabiegu operacyjnego – u chorych w grupie niskiego ryzyka w postaci leczenia samodzielnego, u chorych w grupie wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka w połączeniu z radioterapia z pól zewnętrznych.
b. U chorych z wznową w obrębie gruczołu krokowego po uprzednio przeprowadzonej radioterapii.
c. Raka prącia jako metoda samodzielna w sytuacji przeciw wskazań do zabiegu operacyjnego lub braku zgody chorego na zabieg lubreoperację np. z powodu dodatnich marginesów chirurgicznych.

2. Nowotworów układu moczowo-płciowego u kobiet:

a. Raka szyjki macicy jako nieodłączna metoda leczenia zachowawczego w połączeniu z teleradioterapią oraz chemioterapią, stosowana jest również w terapii wznów miejscowych.
b. Raka trzonu macicy najczęściej po zabiegu operacyjnym jako metoda samodzielna lub w połączeniu z teleradioterapią lub w terapii wznowy miejscowej.
c. Raka sromu w połączeniu z teleradioterapią lub w terapii wznów,
d. Raka pochwy w połączeniu z teleradioterapią lub w terapii wznów. / Brachyterapia Lublin

3. Nowotworów skóry – jako metoda samodzielna lub uzupełniająca po zabiegu operacyjnym, również w terapii wznów po uprzednim zabiegu operacyjnym lub teleradioterapii.

4. Nowotworów głowy i szyi:

a. Raka wargi – jako metoda leczenia samodzielnego.
b. Raka języka – jako metoda leczenia samodzielnego.
c. Innych nowotworów głowy i szyi – w terapii wznów po uprzednio przebytej radioterapii.

5. W terapii nowotworów przełyku oraz płuc przy współistnieniu nacieku zamykającego częściowo lub całkowicie ich światło i współistnieniu objawów takich jak duszność bądź blokada ograniczająca możliwość spożywania pokarmów.

6. Nowotworów pierwotnych oraz wtórnych wątroby – szczególnie w sytuacji rozpoznania choroby z pojedynczym ogniskiem bądź niewielką liczbą przerzutów zlokalizowanych w wątrobie.

7. Raka piersi jako leczenie samodzielne w niskozaawnasowanym dobrze rokującym raku lub jako dopromienienie loży po guzie w połączeniu z teleradioterapią. Możliwe jest również jej zastosowanie w sytuacji obecności wznowymiejscowej i w niektórych sytuacjach w obecności wznowy węzłowe jszczególnie po uprzednio przebytej radioterapii.

Istnieją również inne rzadsze wskazania do tej formy terapii przeciwnowotworowej, a każda kwalifikacja musi odbyć się pokonsultacji z lekarzem specjalistą, aby ocenić czy taka formaterapii jest u Państwa zasadna. Zapraszamy serdecznie na konsultację. / Brachyterapia Lublin

Zobacz także artykuł o radioterapii sereotaktycznej > kliknij tutaj – https://bilskimateusz.pl/radioterapia-stereotaktyczna/

Zapraszamy do rejestracji online w Onko Centrum > kliknij tutaj